PSIM, tak jak każde inne stowarzyszenie co roku zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie. Spotkania te są dla nas doskonałą okazją do wymiany poglądów czy nawiązania bliższych relacji. W tej sekcji prezentujemy sprawozdania i relacje z poprzednich WZC, jak również wszystkie niezbędne informacje dotyczące nadchodzących zebrań.

Porządek obrad

Inne protokoły

Relacja z Walnego Zebrania Członków PSIM w Muzeum Powstania Warszawskiego 8 maja 2018 r.

Szanowni Inwentaryzatorzy, W podsumowaniu tegorocznego Walnego Zebrania Członków PSIM publikujemy zatwierdzone w tym dniu sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wyciągiem ze sprawozdania relacjonującego przebieg naszego zjazdu, który tym razem odbył się w gościnnych murach Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze raz dziękujemy Wam za liczne przybycie, burzliwe obrady i wiele cennych sugestii.

Nowy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo, ostatnie spotkanie na Walnym Zebraniu Członków raz jeszcze pokazało nam, że jesteśmy silną i zintegrowaną grupą. Spotkanie przebiegło pomyślnie, było dużo twórczej energii, dyskusji, wymiany myśli. Otrzymaliśmy sygnały, że wyjeżdżali Państwo zainspirowani do dalszych działań i nawiązali cenne kontakty. Mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania, jednocześnie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Walne Zebranie Członków PSIM 2018 – już obradujemy!

Czas zacząć! Witamy wszystkich inwentaryzatorów. Będziemy relacjonować spotkanie.

Walne Zebranie Członków PSIM 2018 – już jutro

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, już jutro spotykamy się na Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, które odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79 na warszawskiej Woli.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PSIM 2018 i towarzyszącą konferencję

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, już za 19 dni spotykamy się w Warszawie na Walnym Zebraniu Członków PSIM. Mamy nadzieję, że zobaczymy się z Wami w licznej grupie. Czekają nas sprawozdania i wybory, a także panel dyskusyjny na temat złożonych zagadnień inwentaryzowania muzealiów.

Walne Zebranie Członków PSIM 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie

Zgodnie z zapowiedzią w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków PSIM wraz z towarzyszącą konferencją. Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, a frekwencja zjazdu okazała się prawdziwie imponująca, pierwszego dnia uczestniczyło w nim w ok. 70 osób, drugiego - 40.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PSIM 2017 r. i towarzyszącą konferencję

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków PSIM połączone z konferencją tematyczną. Współorganizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.