W tej sekcji znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o organizowanych przez PSIM warsztatach i szkoleniach, w tym o naszym cyklu szkoleń: Podstawowe zadania inwentaryzatora.

Programy szkoleń i warsztatów

Zaproszenie na webinarium Kluczowe wyzwania związane z likwidacją szkód z ubezpieczeń dzieł sztuki

Szanowni Koleżanki, Szanowni Koledzy, W partnerstwie z firmą Marsh zapraszamy członkinie i członków PSIM do wzięcia udziału w webinarium Kluczowe wyzwania związane z likwidacją szkód z ubezpieczeń dzieł sztuki, podczas którego eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie m.in. oszacowania wartości do ubezpieczenia, dokumentacji szkodowej, naprawy szkody, spadku wartości dzieł po szkodzie, warunków umowy użyczenia.

Zaproszenie na webinarium Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym – nowe wyzwania dla sektora publicznego oraz edukacji

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Nasz Partner – firma Marsh – zaprasza członkinie i członków PSIM do wzięcia udziału w webinarium Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym – nowe wyzwania dla sektora publicznego oraz edukacji. Cyber bezpieczeństwo instytucji sektora publicznego, w tym spółek miejskich, jednostek administracji rządowej oraz uczelni wyższych staje się dziś, w obliczu cyfryzacji państwa, ale także trwającej pandemii jednym z kluczowych obszarów wymagających podjęcia właściwych działań i wdrożenia odpowiednich rozwiązań – zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem, jak i ubezpieczeń.

Spotkanie Regulacja warunków środowiskowych – strategie zrównoważonego podejścia do ochrony zbiorów muzealnych – ODWOŁANE

Z przykrością informujemy, że w związku z profilaktyką rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19, instytuty naukowe radykalnie ograniczyły podróże, wymianę naukową i spotkania dla swoich pracowników. W związku z tym dr Michał Łukomski był zmuszony odwołać swój przyjazd do Polski. Mamy nadzieję, że organizacja spotkania będzie możliwa w innym terminie. Będziemy Państwa informować, jeśli uda nam się ustalić nową datę.

Zaproszenie na spotkanie Regulacja warunków środowiskowych – strategie zrównoważonego podejścia do ochrony zbiorów muzealnych

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych zapraszają muzealników i konserwatorów do udziału w wykładzie połączonym z dyskusją dotyczącą najnowszych badań nad warunkami środowiskowymi w muzeach. Będzie to wyjątkowa możliwość dla polskiego środowiska muzealniczego wysłuchania opinii dr hab. Michała Łukomskiego – kierownika grupy Konserwacja Prewencyjna w The Getty Conservation Institute – na temat standardów opieki nad zbiorami.

Zadanie Szablony dokumentów w 2020 r. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w dniach 29-30 października 2019 r. odbyło się dwudniowe spotkanie poświęcone szkoleniu z zakresu standardu SPECTRUM i inaugurujące działania w ramach zadania Szablony dokumentów. Udział w wydarzeniu, zorganizowanym przez PSIM i NIMOZ, był naturalną kontynuacją dotychczasowej pracy członków Stowarzyszenia nad wspólnym wypracowywaniem wzorów dokumentów w zakresie używanej w muzeach dokumentacji i dzieleniem się dobrymi praktykami. Wspólnie z uczestnikami październikowego spotkania i NIMOZ planujemy rozwijać działania w tym zakresie. Dzięki […]

Zaproszenie na seminarium poświęcone zagadnieniom rachunkowym w zarządzaniu zbiorami w Warszawie

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi prawidłowości ewidencjonowania zbiorów muzealnych w kontekście obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wraz z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych powołał grupę roboczą, do której zaproszono doświadczonych muzealników – inwentaryzatorów i księgowych z muzeów o różnym charakterze, zarówno pod względem gromadzonych zbiorów jak i organizacyjnym. Analizowane były zagadnienia związane m.in. z ustalaniem wartości początkowej i wartości w dniu nabycia zabytku, z „uzgadnianiem sald” na koniec roku obrotowego oraz okresową kontrolą zgodności dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym (inwentaryzacja).

Zaproszenie na warsztaty Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej część II – opieka kuratorsko-konserwatorska nad dziełami sztuki współczesnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zapraszają muzealników do udziału w warsztatach poświęconych opiece nad zbiorami sztuki współczesnej. 22 listopada 2019 r. (piątek) w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się drugi warsztat pt. Opieka kuratorsko-konserwatorska nad dziełami sztuki współczesnej.

Zaproszenie na szkolenie SPECTRUM oraz zadanie Szablony dokumentów

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zapraszają inwentaryzatorów, muzealników do udziału w szkoleniu będącym wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz spotkaniu w ramach zadania „Szablony dokumentów” poświęconemu wymianie dobrych praktyk, czyli wspólnemu zebraniu i zestawieniu stosowanych w muzeach w Polsce dokumentów służących ewidencji i zarządzaniu zbiorami.

Julita Wójcik, Bez tytułu, 1999, plastelina, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Zaproszenie na warsztaty Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej, część I – ewidencjonowanie, szacowanie, nabywanie i wycena w Muzeum Śląskim w Katowicach

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zapraszają muzealników do udziału w warsztatach poświęconych opiece nad zbiorami sztuki współczesnej. 17 września 2019 r. (wtorek) w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się pierwszy warsztat Ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie. Spotkanie ma charakter roboczy, jego celem jest wspólne wypracowanie standardów i rekomendacji – organizatorzy zaplanowali dyskusję […]

Zaproszenie na szkolenie z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. Nabywanie- ewidencjonowanie – (re)inwentaryzowanie zbiorów. Odbędzie się ono w piątek 14 czerwca 2019 r. w Dworze z Bobry Wielkiej, zabytkowym obiekcie znajdującym się na terenie PMKL w Wasilkowie. Przewidziana liczba uczestników to około 50 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.