Współpraca z firmą Fpsystem Franciszek Pacewicz

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,, z ogromną przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Stowarzyszaniem PSIM i firmą FPSYSTEM będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej. Jest ono bardzo pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz popularyzowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Współpraca z NIMOZ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie PSIM, mamy przyjemność poinformować, że wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podjęliśmy długoterminową współpracę w zakresie dwóch ważnych dla nas zagadnień: wyceny i kontroli zbiorów w muzeach oraz opracowania wykazu wzorów dokumentów służących zarządzaniu zbiorami, zgodnych ze standardem SPECTRUM, w zakresie podstawowych procedur.

Słownik pojęć z zakresu ewidencjonowania zbiorów – zaproszenie do współpracy

Prezentujemy Słownik pojęć z zakresu ewidencjonowania zbiorów, w tym pojęcia z zakresu archeologii. Został on opracowany przez panie: Bognę Radzimińską – Kierownik Wydziału Archeologii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie) Alicję de Rosset – Główny Specjalista ds. Digitalizacji, Dział Dokumentacji i Digitalizacji Zbiorów NIMOZ i Katarzynę Reszkę – członek Zarządu PSIM.

Podsumowanie prac PSIM za 2018 r. | najbliższe plany na 2019 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo, ostatnie miesiące pracy stowarzyszenia były bardzo intensywne i owocne. Jako jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie kolekcją muzealną, skupiliśmy się przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez szkolenia i warsztaty, na kształtowaniu standardów administrowania i zarządzania zbiorami poprzez liczne publikacje na stronie www stowarzyszenia oraz konsultacje merytoryczne.

Nasi Autorzy PSIM

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, naszym celem jest podnoszenie standardu pracy w zakresie zarządzania kolekcją muzealną, poprzez wymianę wiedzy i naszych doświadczeń oraz we współpracy z profesjonalistami z branży muzealnej. Po ponad trzech latach mamy przyjemność przedstawić Państwu naszych PSIM-owych autorów. Jest to grono profesjonalistów-inwentaryzatorów i muzealników, którzy z pasją dzielą się swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, zarówno w formie artykułów, prezentacji szkoleniowych, tłumaczeń czy streszczeń odpowiedzi merytorycznych na zadane do PSIM pytania.

Współpraca z firmą Fpsystem Franciszek Pacewicz

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją, że nasze Stowarzyszenie PSIM podjęło w pierwszej połowie tego roku współpracę z firmą FPSYSTEM. Tym samym raz jeszcze serdecznie dziękujemy firmie za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej oraz udział w Walnym Zebraniu Członków PSIM w maju 2018 r.

Współpraca z firmą brokerską Marsh

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją, że nasze Stowarzyszenie PSIM podjęło współpracę z firmą brokerską Marsh sp. z o. o. Tym samym serdecznie dziękujemy firmie za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej.

Jest nas już 100 członków PSIM!

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Chcemy się z Wami podzielić wspaniałą informacją – 100. osoba zapisała się do Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Jest nią pani kustosz Justyna Masłowiec z Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie. Cieszymy się z okazanego zaufania. Pani Justynie oraz wszystkim członkom PSIM życzymy dobrej i owocnej współpracy.

Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego

Inwentaryzatorzy, przedstawiamy Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego, zatwierdzony przez członków Stowarzyszenia w głosowaniu przeprowadzonym drogą mailową, zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 tegorocznego Walnego Zebrania Członków PSIM.

Podsumowanie wyników ankiety ewaluacji działań PSIM 2016-2018

Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego badania opinii mającego na celu ustalenie stopnia zadowolenia z działalności Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w latach 2016-2018. Zapytaliśmy członków PSIM o oczekiwania, które pomogą Stowarzyszeniu w lepszym dostosowaniu swojego programu do potrzeb środowiska inwentaryzatorów muzealnych.