Współpraca z firmą MobileMS

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją o rozpoczęciu współpracy z firmą MobileMS sp. z o.o. – twórcą szeregu produktów IT, w tym systemu bazodanowego Muza. MobileMS sp. z o.o. istnieje na rynku IT od 12 lat. Ma na swoim koncie ponad 100 zrealizowanych z sukcesem projektów.

Ponowne otwarcie instytucji kultury – nowe wytyczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, publikujemy najnowsze Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19, dotyczące instytucji kultury w aktualnej sytuacji i etapów otwierania się. Strona zawiera też list wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego do muzealników.

Inwentaryzatorzy w trybie pracy zdalnej – czas na rozwój zawodowy!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Od kilku tygodni jesteśmy zaniepokojeni z powodu rozwoju epidemii. Ponieważ trudno przewidzieć, czy i kiedy zapadną finalne decyzje administracyjne w sprawie ponownego otwarcia instytucji kultury, chcielibyśmy zainspirować inwentaryzatorki i inwentaryzatorów do wykorzystania najbliższego czasu do współpracy ze Stowarzyszeniem. Do zapoznania się z treściami bloga i zweryfikowania naszych propozycji procedur i dokumentów.

Współpraca z firmą Marsh

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, z przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Stowarzyszaniem PSIM i firmą Marsh będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu. Jest ono bardzo pomocne przy realizowaniu statutowych potrzeb oraz popularyzowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Współpraca z NIMOZ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, z przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych i Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe udzielone PSIM w ramach długofalowej współpracy.

Współpraca z firmą Fpsystem Franciszek Pacewicz

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,, z ogromną przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Stowarzyszaniem PSIM i firmą FPSYSTEM będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej. Jest ono bardzo pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz popularyzowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Współpraca z NIMOZ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie PSIM, mamy przyjemność poinformować, że wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podjęliśmy długoterminową współpracę w zakresie dwóch ważnych dla nas zagadnień: wyceny i kontroli zbiorów w muzeach oraz opracowania wykazu wzorów dokumentów służących zarządzaniu zbiorami, zgodnych ze standardem SPECTRUM, w zakresie podstawowych procedur.

Słownik pojęć z zakresu ewidencjonowania zbiorów – zaproszenie do współpracy

Prezentujemy Słownik pojęć z zakresu ewidencjonowania zbiorów, w tym pojęcia z zakresu archeologii. Został on opracowany przez panie: Bognę Radzimińską – Kierownik Wydziału Archeologii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie) Alicję de Rosset – Główny Specjalista ds. Digitalizacji, Dział Dokumentacji i Digitalizacji Zbiorów NIMOZ i Katarzynę Reszkę – członek Zarządu PSIM.

Podsumowanie prac PSIM za 2018 r. | najbliższe plany na 2019 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo, ostatnie miesiące pracy stowarzyszenia były bardzo intensywne i owocne. Jako jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie kolekcją muzealną, skupiliśmy się przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez szkolenia i warsztaty, na kształtowaniu standardów administrowania i zarządzania zbiorami poprzez liczne publikacje na stronie www stowarzyszenia oraz konsultacje merytoryczne.

Nasi Autorzy PSIM

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, naszym celem jest podnoszenie standardu pracy w zakresie zarządzania kolekcją muzealną, poprzez wymianę wiedzy i naszych doświadczeń oraz we współpracy z profesjonalistami z branży muzealnej. Po ponad trzech latach mamy przyjemność przedstawić Państwu naszych PSIM-owych autorów. Jest to grono profesjonalistów-inwentaryzatorów i muzealników, którzy z pasją dzielą się swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, zarówno w formie artykułów, prezentacji szkoleniowych, tłumaczeń czy streszczeń odpowiedzi merytorycznych na zadane do PSIM pytania.