Kontynuacja współpracy z firmą Marsh

Drogie Koleżanki i Koledzy, z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji w 2022 r. współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą Marsh. Nasze Stowarzyszenie wraz z Partnerem kolejny rok z rzędu podejmie działania mające na celu promowanie standardów i dobrych praktyk ubezpieczania zbiorów muzealnych oraz budowania profesjonalnej współpracy inwentaryzatorów muzealnych z brokerami. Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku wspólnie zrealizowaliśmy podczas konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków PSIM pt. Pomiędzy materialnym a wirtualnym […]

Kontynuacja współpracy z firmą MobileMS

Drogie Koleżanki i Koledzy, z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą MobileMS w 2022 roku. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za dotychczasowe lata współpracy i ciekawe pomysły na wspólne działania związane z popularyzowaniem dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych. Dotychczasowe wystąpienia przedstawicieli MobileMS na naszych konferencjach i szkoleniach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Były to m. in.: wystąpienie pana Kamila Zarębskiego Udostępnianie zasobów archeologicznych na mapie […]

Nie ma zgody na wojnę!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Inwentaryzatorzy, w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, w związku z trwającą od kilku dni wojną, pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec przemocy, którą dotknięci zostali nasi sąsiedzi. W tym niezwykle trudnym i tragicznym czasie solidaryzujemy się z obywatelkami i obywatelami oraz wszystkimi mieszkańcami Ukrainy ogarniętej grozą i tragedią prowadzonej na pełną skalę wojny. Mamy nadzieję na szybkie zaprzestanie wszelkich działań zbrojnych i wstrzymanie rozlewu krwi […]

Komunikat o Radzie ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, Mamy przyjemność poinformować, że 22 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, której członkinią jest była prezeska PSIM, członkini zarządu obecnej kadencji – Aldona Modrzewska (kierowniczka działu zbiorów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).

Informacja dotycząca zmian w Zarządzie

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, chcieliśmy Was poinformować o zmianach jakie zaszły we władzach naszego Stowarzyszenia. Dotychczasowy członek Zarządu oraz Sekretarz PSIM – Joanna Ślaga złożyła wniosek o rezygnację z pełnionych przez siebie funkcji i wystąpienie z Zarządu.

Kontynuacja współpracy z firmą Fpsystem Franciszek Pacewicz

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą Fpsystem Franciszek Pacewicz w 2021 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za dotychczasową współpracę i plany kolejne działania związane z popularyzowaniem dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Inauguracja wirtualnych spotkań

Pierwsze nieformalne spotkanie inwentaryzatorów na platformie Zoom już za nami. Seria takich spotkań to pomysł na lepsze poznanie się i integrację środowiska. Doceniamy wartość osobistych rozmów i spotkań z osobami z różnych części kraju, a coroczne zjazdy inwentaryzatorów podczas Walnego Zebrania Członków połączonego z konferencją, sprzyjały wymianie doświadczeń.

Kontynuacja współpracy z firmą MobileMS

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji w 2021 r. współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą MobileMS. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Partnerowi za dotychczasowe działania oraz ciekawe propozycje wspólnych inicjatyw, obejmujących popularyzowanie dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Kontynuacja współpracy z firmą Marsh

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji w 2021 r. współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą Marsh. Nasze Stowarzyszenie, wraz z Partnerem, będzie przez kolejny rok realizować działania mające na celu promowanie standardów, dobrych praktyk ubezpieczania zbiorów muzealnych oraz budowania profesjonalnych relacji między muzeami i brokerami.

Współpraca z firmą MobileMS

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją o rozpoczęciu współpracy z firmą MobileMS sp. z o.o. – twórcą szeregu produktów IT, w tym systemu bazodanowego Muza. MobileMS sp. z o.o. istnieje na rynku IT od 12 lat. Ma na swoim koncie ponad 100 zrealizowanych z sukcesem projektów.