Inauguracja wirtualnych spotkań

Pierwsze nieformalne spotkanie inwentaryzatorów na platformie Zoom już za nami. Seria takich spotkań to pomysł na lepsze poznanie się i integrację środowiska. Doceniamy wartość osobistych rozmów i spotkań z osobami z różnych części kraju, a coroczne zjazdy inwentaryzatorów podczas Walnego Zebrania Członków połączonego z konferencją, sprzyjały wymianie doświadczeń.

Kontynuacja współpracy z firmą MobileMS

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji w 2021 r. współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą MobileMS. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Partnerowi za dotychczasowe działania oraz ciekawe propozycje wspólnych inicjatyw, obejmujących popularyzowanie dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Kontynuacja współpracy z firmą Marsh

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Z przyjemnością dzielimy się informacją o kontynuacji w 2021 r. współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z firmą Marsh. Nasze Stowarzyszenie, wraz z Partnerem, będzie przez kolejny rok realizować działania mające na celu promowanie standardów, dobrych praktyk ubezpieczania zbiorów muzealnych oraz budowania profesjonalnych relacji między muzeami i brokerami.

Współpraca z firmą MobileMS

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją o rozpoczęciu współpracy z firmą MobileMS sp. z o.o. – twórcą szeregu produktów IT, w tym systemu bazodanowego Muza. MobileMS sp. z o.o. istnieje na rynku IT od 12 lat. Ma na swoim koncie ponad 100 zrealizowanych z sukcesem projektów.

Ponowne otwarcie instytucji kultury – nowe wytyczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, publikujemy najnowsze Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19, dotyczące instytucji kultury w aktualnej sytuacji i etapów otwierania się. Strona zawiera też list wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego do muzealników.

Inwentaryzatorzy w trybie pracy zdalnej – czas na rozwój zawodowy!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Od kilku tygodni jesteśmy zaniepokojeni z powodu rozwoju epidemii. Ponieważ trudno przewidzieć, czy i kiedy zapadną finalne decyzje administracyjne w sprawie ponownego otwarcia instytucji kultury, chcielibyśmy zainspirować inwentaryzatorki i inwentaryzatorów do wykorzystania najbliższego czasu do współpracy ze Stowarzyszeniem. Do zapoznania się z treściami bloga i zweryfikowania naszych propozycji procedur i dokumentów.

Współpraca z firmą Marsh

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, z przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Stowarzyszaniem PSIM i firmą Marsh będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu. Jest ono bardzo pomocne przy realizowaniu statutowych potrzeb oraz popularyzowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Współpraca z NIMOZ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, z przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych i Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe udzielone PSIM w ramach długofalowej współpracy.

Współpraca z firmą Fpsystem Franciszek Pacewicz

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,, z ogromną przyjemnością informujemy, że współpraca pomiędzy Stowarzyszaniem PSIM i firmą FPSYSTEM będzie kontynuowana w 2020 r. Tym samym serdecznie dziękujemy Partnerowi za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej. Jest ono bardzo pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz popularyzowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Współpraca z NIMOZ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie PSIM, mamy przyjemność poinformować, że wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podjęliśmy długoterminową współpracę w zakresie dwóch ważnych dla nas zagadnień: wyceny i kontroli zbiorów w muzeach oraz opracowania wykazu wzorów dokumentów służących zarządzaniu zbiorami, zgodnych ze standardem SPECTRUM, w zakresie podstawowych procedur.